Obliczanie WACC - prośba o sprawdzenie rozwiązania

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
dytr
Dopiero zaczynam
Dopiero zaczynam
Posty: 24
Rejestracja: 28 paź 2017, 20:02
Podziękowania: 18 razy
Płeć:

Obliczanie WACC - prośba o sprawdzenie rozwiązania

Post autor: dytr »

Spółka X ma następującą strukturę kapitału: dług 40% i kapitał z akcji zwykłych 60%. Szacuje się, że w bieżącym roku spółka na inwestycje przeznaczy kwotę 40 tys. zł z zysku zatrzymanego. Cena rynkowa 1 akcji spółki wynosi obecnie 25 zł, a w ubiegłym roku spółka wypłaciła dywidendę w wysokości 2,50 zł na 1 akcję. Inwestorzy oczekują, że dywidendy będą wzrastać w stałym tempie 7% rocznie. Przy emisji nowych akcji spółka poniesie koszty w wysokości 2%. Spółka może pozyskać kredyt oprocentowany 12% w 1-wszym roku kredytowania, 11% w drugim roku, a w trzecim i dalszym 10%. Spółka zamierza kupić zestaw komputerowy, którego koszt wyniesie 350 tys. zł. Operacja instalacji zestawu rozpocznie się w listopadzie, a zakończy w grudniu 2015. Zestaw będzie oddany do użytku 31.12.2015. Efektywny czas eksploatacji zestawu to 5 lat. Jaki jest średni ważony koszt kapitału (WACC) spółki dla tej inwestycji?


Rozwiązanie:

Planujemy pozyskać 350000 zł, z czego dług = 140000 zł; kapitał z akcji zwykłych = 210000 zł

Skoro spółka przeznaczy na inwestycje 40000 zł z zysku zatrzymanego, pozostałe 170000 zł musi uzyskać z emisji akcji.

Koszt długu = 0,12*(1-0,18)+0,11*(1-0,18)+3*(0,1*(1-0,18)) = 0,08692 (na 5 lat, przy czym w pierwszym 12%, w drugim 11%, a lata 3-5 10%)
Waga kosztu długu = 0,4

Koszt kapitału z niepodzielonych zysków:

D1 = 2,50*(1+0,07) = 2,68 zł
P0 = 25 zł
g = 0,07 (7%)

Ks = (2,68/25)+0,07 = 0,177
Waga Ks = 40000/350000 = 0,114286


Koszt kapitału z emisji nowych akcji:

Ke = 2,5*(1+0,07)/25*(1-0,02) + 0,07 = 0,179184
Waga Ke = 170000/350000 = 0,485714


WACC = 0,08692*0,4 + 0,177*0,114286 + 0,179184*0,485714 = 0,142029 = 14,20%

Czy rozwiązałem zadanie w prawidłowy sposób?