forum.zadania.info - Rejestracja

Używając "zadania.info" oraz "forum.zadania.info" zgadzasz się na warunki zawarte w Regulaminie. Jeśli na nie się nie zgadzasz, proszę, nie wchodź na "www.zadania.info", "forum.zadania.info" ani z niego nie korzystaj. Regulamin może ulec zmianie i dołożymy wszelkich starań, by Cię o tym poinformować, lecz w Twoim obowiązku jest regularnie sprawdzać te warunki podczas dalszego używania "forum.zadania.info"

Nasze forum jest oparte na skrypcie phpBB, który jest udostępniony na "Publicznej Licencji GPL" i może zostać pobrane z www.phpbb.com.