Kod z C++ na C#

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
khaotic
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 9
Rejestracja: 30 gru 2018, 13:24
Podziękowania: 4 razy

Kod z C++ na C#

Post autor: khaotic » 07 sty 2019, 19:35

Proszę o pomoc, co trzeba pozmieniać żeby działało w C#?
#include <iostream.h>
#include <iomanip.h>
#include <conio.h>
float a, b, c, delta, x1, x2;
char liczba_pierwiastkow;
void czytaj_dane()
{
cout << "Program oblicza pierwiastki rownania kwadratowego" << endl;
cout << "dla dowolnych wspolczynnikow a, b, c." << endl;
cout << "Podaj a." << endl;
cin >> a;

if (a == 0)
{
cout << "Niedozwolona wartosc wspolczynnika. Nacisnij dowolny klawisz."
́<< endl;
getch();
exit(1);
}
else
{
cout << "Podaj b." << endl;
cin >> b;
cout << "Podaj c." << endl;
cin >> c;
}
}
przetworz_dane()
{
delta = b*b-4*a*c;
if (delta < 0) liczba_pierwiastkow = 0;
if (delta == 0) liczba_pierwiastkow = 1;
if (delta > 0) liczba_pierwiastkow = 2;
switch(liczba_pierwiastkow)
{
case 1 : x1 = -b/(2*a);
break;
case 2 : { x1 = (-b-sqrt(delta))/(2*a);
x2 = (-b+sqrt(delta))/(2*a);
}
break;
}
}
void wyswietl_wynik()
{
cout << "Dla wprowadzonych liczb:" << endl;
cout << "a = " << a << "," << endl;
cout << "b = " << b << "," << endl;
cout << "c = " << c << "," << endl;
switch(liczba_pierwiastkow)
{
case 0 : cout << "brak pierwiastkow rzeczywistych." << endl;
break;
case 1 : cout << "trojmian ma jeden pierwiastek podwojny x1 = " << x1
́<< "." << endl;
break;

case 2 : { cout << "trojmian ma dwa pierwiastki:" << endl;
cout << "x1 = " << x1 << "," << endl;
cout << "x2 = " << x2 << "." << endl;
}
break;
}
}
main()
{
cout << fixed << setprecision(2);
czytaj_dane();
przetworz_dane();
wyswietl_wynik();

}