Zadanie z rachunkowości ustalić bilans i wynik finansowy

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Studenttt
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 03 mar 2021, 21:04

Zadanie z rachunkowości ustalić bilans i wynik finansowy

Post autor: Studenttt »

Podstawowe składniki kapitału i majątku sp. Z o. O. prowadzącej działalność handlowa na dzień 01.01. 2015 przedstawiały się następująco :

Wartości niematerialne i prawne - patenty 200 000
Budynki 300 000
Środki transportu. 50 000
Maszyny i urządzenia 150 000
Długoterminowe udziały w jednostkach pozostałych
50 000
Krótkoterminowe udziały w jednostkach pozostałych
30 000
Kapitał zapasowy 175 000
Kapitał podstawowy 305 000
Kredyty w rachunku bieżącym. 90 000
Kredyty bankowe Długoterminowe 100 000
Rachunek bieżący. 20 000
Zobowiązania wobec dostawców 120 000
(do 12 miesięcy wobec pozostałych jednostek)
Należności od odbiorców 80 000
( do 12 miesięcy od pozostałych jednostek)
Towary. 110 000
Materiały 10 000
Zobowiązania z tytułu podatków. 40 000
Zysk z lat ubiegłych. 80 000
Wynik finansowy .............

Należy :
1. Ustalić wartość wyniku finansowego
2.sporządzić bilans majątkowy spółki na dzień 1.01.2015 w pełnym układzie zgodnym z ustawą o rachunkowości.