Finanse - zadania

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
zupa71
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 12 maja 2020, 18:00
Płeć:

Finanse - zadania

Post autor: zupa71 »

ZADANIA DOTYCZĄCE BILANSU I RACHUNKU ZYSKÓW I STRAT

I. INTERPRODUCTION – spółka z ograniczoną odpowiedzialnością
A. Dnia 1 stycznia 2020r. rozpoczęła działalność spółka Interproduction
1. Do spółki wniesiono udziały w wysokości 200 tys.zł.
2. Zaciągnięto w banku krótkoterminowy kredyt na 160 tys.zł oprocentowany w wysokości 15%
rocznie.
3. Nabyto maszyny i urządzenia za 240 tys zł.
B. W 2021r. dokonano następujących operacji gospodarczych:
1. Wydzierżawiono halę fabryczną za 12 tys.zł. rocznie.
2. Zakupiono 6 000 półfabrykatów do produkcji po 10 zł za sztukę. Za 80% półfabrykatów
zapłacono gotówką, a na pozostałe 20% dostawca udzielił kredytu handlowego, który miał
zostać spłacony w styczniu 2022r.
3. Płace operatorów maszyn wyniosły 24 tys. zł.
4. W ciągu 2021r. wszystkie półfabrykaty zostały przetworzone na wyroby gotowe.
5. Wynagrodzenie menedżera wyniosło 12 tys.zł
C. Stopa amortyzacji maszyn i urządzeń wynosi 10% rocznie.
D. W 2021r. sprzedano 5 000 wyrobów gotowych po 40 zł za sztukę. Płatności za 90% sprzedaży
zostały już uregulowane, zaś 10% pozostanie w formie należności do końca roku.
E. 31 grudnia 2021r. spłacono pożyczkę bankową oraz sukcesywnie regulowano odsetki.
F. Podatek dochodowy za 2021r.został oszacowany na 8 tys. zł, z czego uregulowano w formie
zaliczek na podatek dochodowy 5 tys.zł.
Na podstawie powyższych informacji należy sporządzić bilans na dzień 31 grudnia 2021r.,
rachunek zysków i strat za 2021r. oraz rachunek przepływów pieniężnych za 2021r.

II. Spółka ABC zgromadziła na początku swojej działalności następujące kapitały: kapitał zakładowy
w wysokości 200 tys.zł, zaciągnęła dwuletni kredyt bankowy w wysokości 80 tys. zł i zaciągnęła od
spółki XYZ pożyczkę krótkoterminową w wysokości 40 tys.zł. Za kwotę 140 tys.zł zakupiono maszyny,
urządzenia i wyposażenie, pozostałe środki zostały przeznaczone na finansowanie działalności
bieżącej. W ciągu roku spółka osiągnęła przychody ze sprzedaży w wysokości 460 tys.zł; płatności za
75% sprzedaży zostały już uregulowane, zaś na pozostałe 25% udzielono nabywcom kredytu
handlowego. Wypłacono pracownikom wynagrodzenia w wysokości 155 tys.zł. Zakupiono i zużyto
surowce i materiały za kwotę 140 tys.zł, za które zapłacono w 80% gotówką, a na 20% zaciągnięto
kredyt handlowy. Pozostałe koszty ( płatności uregulowano) wyniosły 30 tys.zł. Przewidywany okres
amortyzacji maszyn i urządzeń wynosi 10 lat, spółka amortyzuje połowę majątku trwałego metodą
degresywną i połowę metodą liniową. Spółka na koniec roku spłaciła zaciągniętą pożyczkę
krótkoterminową, której oprocentowanie wynosiło 20% w stosunku rocznym. Spółka zapłaciła również
ratę kredytu bankowego (przy założeniu proporcjonalności spłat), którego oprocentowanie wynosiło
25% w stosunku rocznym. Podatek dochodowy został wyliczony na 10 tys.zł, z czego uregulowano 7
tys.zł.
Przedstaw bilans otwarcia, rachunek zysków i strat, bilans zamknięcia oraz rachunek przepływów
pieniężnych spółki ABC.

III. Zadanie domowe grupa 1
Sporządź bilans spółki ABC, jeżeli
suma majątku trwałego i majątku obrotowego = 300 tys.zł,
kapitał obrotowy netto = 50 tys.zł,
majątek trwały = zobowiązania krótkoterminowe,
kapitał własny = 1,25 x zobowiązania długoterminowe.
Oblicz kapitał stały.
Ostatnio zmieniony 13 mar 2021, 16:23 przez Jerry, łącznie zmieniany 1 raz.
Powód: poprawa tematu


Ostatnio przesunięty w górę 13 mar 2021, 13:32 przez: zupa71.