Makroekonomia zadania ABCD

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
PMKej
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 3
Rejestracja: 02 lis 2016, 10:53
Podziękowania: 1 raz
Płeć:

Makroekonomia zadania ABCD

Post autor: PMKej »

Witam, mam kilka pytań testowych na które nie znam odpowiedzi, ale mam nadzieję że pomożecie.

1. Według teorii inflacji kosztowej wzrost ogólnego poziomu cen został najprawdopodobniej spowodowany:
a. Recesją
b. Wzrostem całkowitego popytu w tempie szybszym, niż wzrost całkowitej podaży dóbr i usług
c. Spadkiem konkurencji między firmami
d. Silnym wpływem związków zawodowych
e. Wzrostem stopy bezrobocia cyklicznego

Wydaje mi się że d jest poprawne bo silne związki mogą wymusić podwyżki które przełożą się na wyższe ceny.

2. Cały system bankowy może zwiększyć podaż pieniądza o kwotę równą
a. Ponadobowiązkowym rezerwom całego systemu bankowego
b. Wielokrotności rezerw obowiązkowych całego systemu bankowego
c. Wielokrotności rezerw ponadobowiązkowych całego systemu bankowego
d. Wielokrotności depozytów na żądanie przyjętych przez cały system bankowy
e. Całkowitym rezerwom całego systemu bankowego

3. Wpływ inflacji na poziom stóp procentowych polega na:
a. Wzroście nominalnych stóp procentowych
b. Wzroście realnych stóp procentowych
c. Spadku nominalnych stóp procentowych
d. Nie ma wpływu

Analizując pełne równanie Fishera, wydaję mi się że a

4. Zgodnie z teorią Keynesa recesja może być skutkiem
a. Spadku wydatków inwestycyjnych
b. Wzrostu wydatków państwowych
c. Zmniejszenie podatków
d. Wzrostu całkowitej podaży dóbr i usług
e. Wzrostu tempa dopływu pieniądza

a ?

Wielokrotnej odpowiedzi

5. Co może spowodować wzrost stopy procentowej
a. Zwiększenie preferencji płynności
b. Spadek podaży pieniądza
c. Zmniejszenie skali zaciągniętych kredytów

Na pewno b i c ale czy i a ?

6. Skutecznemu spełnianiu przez dane dobro funkcji pieniądza symbolicznego sprzyja
a. Niewystępowanie monopolu produkcji tego dobra
b. Przyjmowanie przez państwo płatności (np. podatków) w tym pieniądzu
c. Prawo które zmusza do akceptacji tego dobra jako środka płatniczego we wszelkich transakcjach
d. Zagwarantowanie przez państwo wymiany tego dobra (według określonej proporcji na inne dobro (np. dobro lub srebro)
bcd ?

7. Pieniądz wytwarzają:
a. tylko banki centralne
b. Tylko banki komercyjne
c. Banki centralne i banki komercyjne
d. Wszyscy pośrednicy finansowi
Nie jestem pewny czy pytają się oni o kreację czy o emisję

Z góry dzięki za wszelką pomoc