Mikroekonomia Zadania Przed Kolosem Proszę o pomoc

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
RAFMalpixxx
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 13 cze 2013, 20:16
Płeć:

Mikroekonomia Zadania Przed Kolosem Proszę o pomoc

Post autor: RAFMalpixxx »

Oto 6 zadań, których rozwiązanie sprawia mi wielką trudność ze względu na małą znajomość przedmiotu Mikroekonomia.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu:)
Z góry Dziękuję.
ZADANIA POWTÓRZENIOWE

Zadanie 1
Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje postać: D(p)=2400-10p, funkcja podaży: S(p)=2100+5p.
a) Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej.
b) Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli na skutek spadku kosztów produkcji podaż na rozpatrywane dobro zmieni się o 150 sztuk przy każdym poziomie ceny?
c) Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli w wyniku spadku dochodów konsumentów ulegnie redukcji o 20%?
d) Z jakim rynkiem dobra mamy do czynienia?
e) Dla jakich wartości ceny, mamy do czynienia z cena minimalną?

Zadanie 2
Możliwości producentów I i II w zakresie wytwarzania dóbr X i Y przedstawia tabela. Obaj producenci są tak samo wyposażeni w czynniki produkcji. Zakładamy doskonałą substytucyjność czynników produkcji wykorzystywanych do produkcji dóbr X i Y oraz ich doskonałą podzielność.
Tabela l
Producent 1 Producent 2
Dobro X 40 20
Dobro Y 80 120


Wykorzystując dane z tabeli:
a) wykreśl krzywe możliwości produkcyjnych obu producentów;
b) oblicz koszty alternatywne produkcji jednostki X i jednostki Y producentów 1 i 2;
c) oceń, który producent jest efektywniejszy w produkcji X, a który w pro¬dukcji Y;
d) jeśli producent nr 1 wyprodukował już 10 dóbr X, to ile ma w magazynie dóbr Y?
e) jeśli producent nr 2 wyprodukował 20 dóbr Y, to ile ma już w magazynie dóbr X?

Zadanie 3
A) Wzrost ceny telefonu z 1200 PLN do 1800 PLN, spowodo¬wał spadek ilości nabywanej tego dobra z 10 tyś. do 7 tyś. jednostek. Oblicz elastyczność cenową popytu w punkcie na to dobro.

B) Jeśli cena suszarki wynosiłaby 500zł, to podaż ukształtowałaby się na poziomie 10.000szt. Wiedząc, iż na te dobro elastyczność cenowa podaży wynosi 2, to ile wyniesie podaż, gdy cena wzrośnie do 800zł za szt.?

C) Jeśli cena szamponu do włosów w konkurencyjnej firmie wzrosła o 10%, to jak wpłynie do na popyt na szampon, który sprzedaje nasza firma wiedząc, iż elastyczność Edc=1,5

Zadania 4
Jeśli hurtownik ustalił cenę sprzedaży ciastek na poziomie o 10% wyższym od poziomu odpowiadającego cenie równowagi, to:
a) taka cena jest ceną ........................
b) gdy współczynnik elastyczności cenowej podaży Esp = 0,9, to nastąpi wzrost/spadek (podkreśl właściwe słowo) dostaw podręczników o .......%

Zadanie 5
Student kupuje za swoje pieniądze jedynie książki i płyty CD. Wydając cały dochód jakim dysponuje może kupić 24 książek i 8 zeszytów. Inny koszyk dóbr, który student może kupić wydając cały dochód to 8 książek i 16 zeszytów. Jeżeli cena l książki wynosi 60 PLN, to jaki jest dochód studeta?

Zadanie 6
Ceny dóbr nabytych przez konsumenta wynoszą odpowiednio 10jp i 20jp. Konsument dysponuje dochodem 200jp i kupuje 12 jednostek dobra A i …. jednostek dobra B. Krańcowa użyteczność dobra A wynosi 20 jednostek, krańcowa użyteczność dobra B wynosi 60 jednostek użyteczności. Sprawdź, czy konsument maksymalizuje użyteczność z konsumpcji. Jeśli uznasz, że nie, to doradź mu właściwe postępowanie.
aprzybysz
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 2
Rejestracja: 09 sty 2017, 19:16
Płeć:

Re: Mikroekonomia Zadania Przed Kolosem Proszę o pomoc

Post autor: aprzybysz »

RAFMalpixxx pisze:Oto 6 zadań, których rozwiązanie sprawia mi wielką trudność ze względu na małą znajomość przedmiotu Mikroekonomia.
Proszę o pomoc w rozwiązaniu:)
Z góry Dziękuję.
ZADANIA POWTÓRZENIOWE

Zadanie 1
Rynek pewnego towaru można scharakteryzować funkcjami popytu i podaży, przy czym funkcja popytu przyjmuje postać: D(p)=2400-10p, funkcja podaży: S(p)=2100+5p.
a) Podaj cenę i ilość równowagi rynkowej.
b) Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli na skutek spadku kosztów produkcji podaż na rozpatrywane dobro zmieni się o 150 sztuk przy każdym poziomie ceny?
c) Jak zmieni się cena równowagi rynkowej i ilość towaru równoważąca rynek, jeśli w wyniku spadku dochodów konsumentów ulegnie redukcji o 20%?
d) Z jakim rynkiem dobra mamy do czynienia?
e) Dla jakich wartości ceny, mamy do czynienia z cena minimalną?
D(p) 2400-10p
S(p) 2100+5p

a)
D(p)=S(p)
2400-10p=2100+5p
15p=300
Pe=20

Qe 2100+ 5 x 20 + 2200 równowaga rynkowa

b)
S(p) 2100 + 5 p + 150 [bo koszty spadają, to dobrze]
S(p) 2250+5p
funkcja wyjściowa dla której poszukujemy równowagi
D(p)=S(p)
D(p)2400-10p=2250+5p
15p=150
Pe=10
Qe 2250+5 x 10=2300

c)
S(p)2100 x 0,8+5p
S(p) 1680 + 5p
2400-10p=1680+5p
15p=720
Pe=48
Qe 1680+5 x 48 = 1920

d) niedobór rynkowy
e) cana mnimalna =10
korki_fizyka
Expert
Expert
Posty: 6272
Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
Podziękowania: 83 razy
Otrzymane podziękowania: 1523 razy
Płeć:

Post autor: korki_fizyka »

Myślę, że po 3 latach autor postu już dawno przeniósł sie z mikro na makroekonomię :D
Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl