ZAdania Studia Ubezpieczenia

Pytania o rozwiązania zadań.
Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Awatar użytkownika
kingaa23
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 09 paź 2017, 21:16
Płeć:

ZAdania Studia Ubezpieczenia

Post autor: kingaa23 » 09 paź 2017, 21:46

Proszę o pomoc w rozwiązaniu tabeli odnoszącej się do ubezpieczycieli takich jak PZU i AVIVA
Analizowany produkt to Ubezpieczenia majątkowe- Ubezpieczenie bezpieczne gospodarstwo
Ubezpieczyciel - PZU SA
Sama opowiedziałam na pare pytań ale naprawde nie mam pojęcia czy dobrze..
Informacji trzeba szukac na stronach PZU i AVIVA czY też w OWU lub w ustawie o ubezpieczeniach obowiązkowych. Jednak jest to tak zagmatwane że sama nie daje rady.
Podstawa informacji to np paragrafy ustępy itd..

ZADANIE 1
L.p. Problem do identyfikacji Informacja o problemie Podstawa informacji
1 Kto może być ubezpieczającym, a kto ubezpieczonym? Ubezpieczonym może być rolnik (osoba fizyczna - posiadacz gospodarstwa rolnego) który chciałby kompleksowo, jedną polisą, ubezpieczyć swoje mienie ruchome, a dodatkowo także chronić uprawy względnie ubezpieczyć się od następstw nieszczęśliwych wypadków albo ubezpieczyć odpowiedzialność cywilną w życiu prywatnym.
Ubezpieczającym jest Powszechny Zakład Ubezpieczeń Spólka Akcyjna (zwany PZU SA) § 1
3 Jakie dobra (rzeczy, dobra osobiste, prawa, zobowiązania) mogą zostać ubezpieczone? *) Mienie ruchome, uprawy, następstwa nieszczęśliwych wypadków, odpowiedzialność cywilna ubezpieczonego w życiu prywatnym § 1
§ 2
4 Jakie zdarzenia wchodzą standardowo w zakres ubezpieczenia, a jakie mogą być nim objęte na życzenie klienta? *)
5 Jakie dobra nie podlegają ubezpieczeniu? **)
6 Jakie dodatkowe koszty związane ze zdarzeniami losowymi zwraca lub ponosi ubezpieczyciel i do jakiej wysokości? Suma gwarancyjna (w przeliczeniu na EURO przy zastosowaniu kursu średniego ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski w dniu wyrządzenia szkody) w ubezpieczeniu OC rolników wynosi:
– jeśli ofiarą padli ludzie – 1. 500 000 euro na każdego poszkodowanego,
– jeśli szkody dotyczą mienia – 300 000 euro w odniesieniu do jednego zdarzenia, bez względu na liczbę poszkodowanych.
To wystarczająca kwota by pokryć wszelkie zaistniałe szkody, zwłaszcza w przypadku kosztownego leczenia, wypłaty rent lub zadośćuczynień dla poszkodowanych osób. Suma gwarancyjna jest przygotowana z myślą zarówno o małych jak i dużych przedsiębiorstwach.
7 Skutki jakich zdarzeń są wyłączone z odpowiedzialności ubezpieczyciela? **)
8 Czy, a jeżeli tak to jakie wymagania (np. dotyczące zabezpieczeń) muszą być spełnione aby ubezpiecz. mogło być zawarte? Umowę obowiązkowego ubezpieczenia OC, na wniosek rolnika, zawiera się na okres 12 miesięcy. Jeżeli rolnik przynajmniej na jeden dzień przed upływem okresu ubezpieczenia nie powiadomi PZU SA o wypowiedzeniu umowy, uważa się, że zawarto umowę na następny rok.

Warunkiem zawarcia umowy ubezpieczenia Bezpieczne Gospodarstwo jest wykupienie co najmniej dwóch ubezpieczeń, w tym przynajmniej jednego ubezpieczenia mienia ruchomego.
Nie posiadanie przez rolnika obowiązkowych ubezpieczeń obu rodzajów t.j(Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej rolników i Obowiązkowe ubezpieczenie budynków wchodzących w skład gospodarstw rolnych od ognia i innych zdarzeń losowych naraża gospodarza na wypłatę odszkodowań z własnej kieszeni i grzywny za niewypełnienie obowiązujących przepisów.
9 Kiedy rozpoczyna się odpowiedzialność ubezpieczyciela? Obowiązek ubezpieczenia budynku powstaje z dniem pokrycia budynku dachem.
10 Co powinno lub może być podstawą wyznaczenia wysokości sumy ubezpieczenia? PZU wypłaca odszkodowanie z polisy OC jeśli rolnik, osoba żyjąca z nim we wspólnym gospodarstwie lub w nim pracująca zostali pociągnięci do odpowiedzialności za szkodę powstałą w związku z posiadaniem gospodarstwa rolnego, której następstwem jest śmierć, uszkodzenie ciała, rozstrój zdrowia , utrata lub zniszczenie mienia. Właściciel gospodarstwa nie musi dłużej obawiać się konieczności wypłacania ogromnych odszkodowań. A jak wiadomo, na terenie gospodarstw rolnych może dojść do wielu nieprzewidzianych wypadków – na przykład na skutek użycia maszyn rolniczych. Wszelkie koszty przejmuje wtedy na siebie PZU.
11 Jakie systemy ubezpieczenia znajdują zastosowanie w ubezpieczeniu poszczególnych dóbr. Proszę krótko scharakteryzować ich istotę.
12 Jaka jest możliwość i warunki rozwiązania umowy ubezpieczenia, tj.: odstąpienia od umowy?
wypowiedzenia umowy?
uzyskania zwrotu składki?
13 Czy występują,
a jeżeli tak, to
w jakiej wysokości: udział własny?
franszyza redukcyjna?

franszyza integralna (względna)?
14 Czy obowiązuje zasada wyczerpywania sumy ubezpieczenia?
15 W przypadku którego systemu ub. może wystąpić niedoubezpieczenie i jakie mogą być tego konsekwencje?
16 W jakim terminie należy poinformować ubezpieczyciela o szkodzie?
17 Co będzie podstawą ustalenia wysokości odszkodowania i/lub świadczenia?
UWAGA: *) Proszę wymienić ogólnie, bez szczegółowego opisu; **) Proszę wymienić najważniejsze.

ZADANIE 2

Tutaj ubezpieczycielem jest AVIVA a nazwa analizowanego produktu to: Ubezpieczenia życiowe- Tymczasowa umowa ubezpieczenia na życie

L.p. Problem do identyfikacji Informacje o problemie Podstawainformacji
(Art., § itd.)
1. Przedmiot ubezpieczenia (ryzyka) w umowie podstawowej.
2. Jakie ryzyka można ubezpieczyć w ramach umów dodatkowych?
3. Minimalny i maksymalny wiek ubezpieczonego umożliwiający zawarcia umowy.
4. Minimalny i maksymalny okres trwania umowy.
5. Podstawa oceny ubezpieczanego ryzyka i wymagania z nią związane.
6. Świadczenia: z tytułu jakiego zdarzenia, komu i w jakiej wysokości zostanie wypłacone?
Zdarzenie Otrzymujący świadczenie Wysokość świadczenia


7. Główne wyłączenia i ograniczenia odpowiedzialności ubezpieczyciela?
8. Możliwe warianty opłacania składek?
9. Maksymalny dopuszczalny okres zwłoki w opłacaniu składki?
10. Konsekwencje nie opłacenia składki w okresie, o którym mowa w punkcie 8?
11. Czy jest możliwość i jakie są zasady waloryzacji sumy ubezpieczenia?
12. Warunki wykupu polisy: okres wypowiedzenia, wysokość kwoty wypłacanej w zależności od czasu obowiązywania umowy (tzw. wartość wykupu)?
13. Istotne powody wygaśnięcia umowy ubezpieczenia
14. Czy ubezpieczający ma prawo do udziału w zysku? Jaka część zysku przypada jemu i jak postępuje z tą kwotą ubezpieczyciel?
15. Czy jest możliwość zaciągnięcia pożyczki pod zastaw polisy i na jakich warunkach?
16. Czy istnieje możliwość i w jakim przypadku przekształcenia umowy ubezpieczenia w tzw. ubezpieczenie bezskładkowe?
17. Dotyczy tylko ubezpieczeń z funduszem kapitałowym Jaka część składki podstawowej przeznaczana jest na ochronę, a jaka na inwestycje w funduszach kapitałowych?
18. Jaka jest min. wysokość składki dodatkowej (dobrowolnej), w jakich terminach może być wpłacana i na co będzie przeznaczona?

19. Ile i jakich funduszy kapitałowych oferuje ubezpieczyciel?
20. Kto i kiedy decyduje o tym, w którym lub których funduszach zostanie ulokowana część inwestycyjna wpłacanej składki podstawowej?
21. Czy istnieje możliwość przenoszenia (transferu) środków między funduszami?
Czy wówczas pobierana jest jakaś opłata?
Witam serdecznie,
Nazywam się Kinga i w związku z przeprowadzeniem się do Anglii pomyślałam że w wolnej chwili mogę pomóc paru osobom w tematach mi znajomych jak również uzyskac od was pomoc kiedy sama jej potrzebuje.
pozdrawiam i do usłyszenia ;)

korki_fizyka
Expert
Expert
Posty: 4725
Rejestracja: 04 lip 2014, 14:55
Podziękowania: 19 razy
Otrzymane podziękowania: 565 razy
Płeć:

Post autor: korki_fizyka » 10 paź 2017, 10:07

Spróbuj zadzwonić na infolinię.
Pomoc w rozwiązywaniu zadań z fizyki, opracowanie statystyczne wyników "laborek", przygotowanie do klasówki, kolokwium, matury z matematyki i fizyki itd.
mailto: korki_fizyka@tlen.pl

majjax99
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 26 sie 2019, 15:20
Płeć:

Re: ZAdania Studia Ubezpieczenia

Post autor: majjax99 » 26 sie 2019, 16:36

jesli nie chcecie popełnic błędu podczas wyboru polisy na mieszkanie koniecznie przeczytaj http://www.sztuka-wnetrza.pl/6566/artyk ... mieszkania . Warto porównywać ceny różnych towarzystw by wybrać najkorzystaniejszą