Strona 1 z 1

udowodnij

: 14 mar 2019, 10:42
autor: enta
Udowodnij \(A-(B \cup C)=(A-B)-C\) lub podaj kontrprzykład

: 14 mar 2019, 12:22
autor: Galen
\(X=A-(B \cup C)\\Y=(A-B)-C\)
\(x\in X \iff x\in A-(B \cup C) \iff x\in A\;i\;x \notin B\;\;i\;x \notin C\\x\in Y \iff x\in(A-B)-C \iff x\in (A-B)\;i\;x \notin C \iff x\in A\;i\;x \notin B\;i\;x \notin C\)
\(x\in X \iff x\in Y\\X=Y\\A-(B \cup C)=(A-B)-C\)

: 14 mar 2019, 12:28
autor: enta
Bardzo dziękuję :)