Eliminacja czynników z ankiety

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Kriss84
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 10 sie 2020, 10:47
Płeć:

Eliminacja czynników z ankiety

Post autor: Kriss84 » 10 sie 2020, 12:12

Mam pytanie ankietowe, w ramach którego respondenci oceniajá 16 czynników ze wzglédu na sile ich wplywu na proces implementacji. Zastosowana skala do oceny to: 1 - nie ma wplywu, 2 - ma slaby wplyw, 3 - trudno powiedziec, 4 - ma silny wplyw, 5 - ma bardzo silny wplyw. Ankieta zostala przeprowadzona w 10 przedsiébiorstach. Ankiete wypelnili reprezntaci przedsiebiorstw (po 1 z kazdego przedsiebiorstwa) odpowiedzialni za wdrozenie. Chodzi mi o to, aby na podstawie wyników wykluczyc te czynniki, ktore nie majá wpywu lub majá slaby wplyw na proces implementacji. Dodatkowo okreslone zostaly w ankiecie zaleznosci miédzy czynnikami na zasadzie pierwszych 8 zostalo porownanych z kolejnymi 8-ma za pomoca skali: 0 - brak zaleznosci, 1 - slaba zaleznosc, 2 - silna zaleznosci. Jakie podejscie statystyczne najlepiej zastosowac w tym przypadku dla celow elimiacji czynnikow. Na razie dokonalem prostego pogrupowania i zestawienia przyznanych ocen na wykresie slupkowym (podzial ocen na dwie kategorie ocen: 1 - oceny wazne i bardzo wazne, 2 - pozostale warianty odpowiedzi) i tam gdzie liczba pozostalych wariantów odpowiedzi przykracza 5 (jest rowna lub wieksza 5), tam ten czynniki eliminuje. Na podstawie takiego prostego kryterium udalo sié wyeliminowac 7 czynników. Czy na podstawie tak prostej zaleznosci moge podjac decyzje w tej kwestii. Czy da sié w tym przypadku zastosowac inna, bardziej zaawansowana metode statystyczna dla celow eliminacji czynnikow? Proszé o pomoc. Dziékuje za wszystkie podpowiedzi. Pozdrawiam.