przewodniki prądu, energia kinetyczna,pole magnetyczne..

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
monix
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 06 sty 2010, 22:32

przewodniki prądu, energia kinetyczna,pole magnetyczne..

Post autor: monix » 06 sty 2010, 22:43

Witam bardzo proszę o pomoc w rozwiązaniu zadań są potzrebne na piatek :roll:

Zad1 Przez poprzeczkę o masie m=50g i długości 5 cm zawieszoną poziomo na nieważkich niciach płynie prąd o natężeniu 10 A .poprzeczka znajduje się w polu magnetycznym o wektorze indukcji skierowanym pionowo do góry . Znajdź wartość wektora indukcji pola magnetycznego ,wiedząc że nici odchyliły się od pionu o kąt 15 0.

zad 2 Oblicz energię kinetyczną protonów poruszających się w jednorodnym polu magnetycznym o indukcji B=1,5 T, jeśli promień okręgu, po którym krążą, wynosi r = 0,5 masa protonu m=1,67 10-27 kg ,ładunek e =1,6 10-19C

zad 3 Znajdź indukcję pola magnetycznego w środku prostokąta o bokach a=1m i b =31/2 m, w którym płynie prąd o natężeniu 2A.

zad5 W długim przewodniku płynie prądu o natężeniu I1= 2A a pod tym przewodnikiem znajduje się drugi równoległy do niego aluminiowy przewodnik, w którym płynie prąd o natężeniu I2=1A .odległość między przewodnikami , wynosi d=1cm. Jakie powinno być pole przekroju poprzecznego drugiego przewodnika. Aby znajdował się on w stanie równowagi, wisząc swobodnie?
jaki to będzie rodzaj równowagi?


zad7 Jednorodne pole magnetyczne rośnie proporcjonalnie do czasu :B=kt, gdzie k=10 T/s. jaką ilość ciepła wydziela się w ramce mającej kształt kwadratu o boku a=1m w czasie t=2s? ramka zrobiona jest z przewodnika aluminiowego o przekroju poprzecznym S =1mm2. Powierzchnia ramki jest prostopadła do pola magnetycznego .

zad8 w przewodniku kołowym, którego promień r =1 m, umieszczony w jednorodnym polu magnetycznym zmiennym w czasie, indukuje się SEM E =kt (k=pi V/s ) . Kąt pomiędzy normalną do powierzchni przewodnika kołowego i wektorem indukcji magnetycznej równa się 60o . Wyznacz zależność B(t) .Jeżeli B(t=0)=0 .

zad9 Do sieci prądu zmiennego o napięciu skutecznym Us =120v włączono szeregowo przewodnik o oporzeR=15 „ochm” oraz cewkę o indukcyjności L=50mH. Oblicz częstotliwość napięcia, jeżeli amplituda prądu I0 =7 A