Mam kilka zadań z fizyki do rozwiązania :>

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
silver
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 30 maja 2009, 10:39

Mam kilka zadań z fizyki do rozwiązania :>

Post autor: silver » 30 maja 2009, 11:16

Większość zadań jest na poziomie gimnazjum, ale niestety już trochę czasu minęło odkąd skończyłem szkołę i nie mam nawet żadnego podręcznika ani ćwiczeń którymi mógłbym się wesprzeć w rozwiązaniu ich. Bardzo proszę o pomoc

1. Radioaktywny izotop radu (\(^{228}{_8_8}Ra\)) w wyniku rozpadu \(\beta\) przekształca się w izotop aktynu (\(^{228}Ac\) ). Obliczyć energię kinetyczną atomu aktynu, jeżeli elektron posiada energię kinetyczną Ek = 0,05 MeV. Masa protonu \(m_{p}=1,67\times10^{-27}\) kg, masa elektronu \(me = 9,11\times10^{-31}\) kg.

2. Radon \(({_8_6}^{222}Rn)\) gaz szlachetny, bezbarwny i bezwonny powstaje przede wszystkim w wyniku promieniotwórczego rozpadu atomów radu \(({_8_8}^{226} Ra)\). Radon jest pierwiastkiem promieniotwórczym i jego rozpadowi towarzyszy emisja cząstek \(\alpha\). Powstaje promieniotwórczy polon (\({_8_4}^{218}Po\)). Jaką część całkowitej energii wyzwalanej podczas rozpadu unosi ze sobą cząstka \(\alpha\)? Odpowiedź wyrazić przez liczby masowe radonu (Ar = 222) i helu (cząstki \(\alpha\)).

3. Neutron o energii kinetycznej \(E_{k} = 10^{-15}\)J jest pochłaniany przez nieruchome początkowo jądro kadmu \((^{112}{_4_8}Cd)\). Określić prędkość utworzonego w ten sposób jądra.

4. Rybak przechodzi z jednego końca łódki na drugi. O jaką odległość przesunie się łódka, jeżeli początkowo znajdowała się w spoczynku? Masa łódki mi = 120 kg, masa rybaka mr = 60 kg, długość łódki L = 3 m.

5. Helikopter o masie m = 3,5 tony unosi się w powietrzu pozostając w spoczynku. Jaką prędkość nadają śmigła strudze powietrza w kierunku ziemi, jeżeli długość śmigła wynosi L = 9 m, a gęstość powietrza p = 1,29 \(kg/m^3\)? Średnicę strugi przyjąć równą podwojonej długości śmigła.

6. Chłopiec strzelając z procy naciągnął gumę tak, że jej długość wzrosła o \(\Delta\)L = 10 cm. Z jaką prędkością wyleciał z procy kamień o masie m = 20 g? Siła \(F_0\) = 10 N powoduje wydłużenie gumy o \(\Delta x = 1 cm\).

7. Z jaką prędkością poruszał się wagon o masie m = 16 ton, jeśli przy zderzeniu ze ścianą zderzaki zostały ściśnięte o x = 8 cm? Pod działaniem siły \(F_0 = 10^4\) N sprężyna każdego zderzaka zostaje ściśnięta o \(x_0 = 0,5 cm\).

8. Ciało o gęstości p = 0,5 \(g/cm^3\) wpada z wysokości H = 1 m do wody. Na jaką głębokość zanurzy się to ciało w wodzie?

9. Ciało puszczono swobodnie z pewnej wysokości. Narysować wykres przedstawiający zależność energii kinetyczne ciała od czasu spadania.

10. Ciało wyrzucone pod kątem \(\alpha\) = 30° do poziomu posiadało w momencie wyrzutu energię kinetyczną \(E_{k}\) = 400 J. Jaką energię potencjalną posiadało to ciało w najwyższym punkcie toru?

11. Dźwig podnosi skrzynię o masie m = 500 kg pionowo do góry z przyspieszeniem a = 0,2 \(m/s^2\). Obliczyć siłę ciągu silnika.