Kilka zadań ze statystyki

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
FifierO
Witam na forum
Witam na forum
Posty: 1
Rejestracja: 11 lip 2020, 15:54
Płeć:

Kilka zadań ze statystyki

Post autor: FifierO » 11 lip 2020, 16:10

Siemka, pilnie potrzebuje rozwiązań kilku zadań ze statystyki, proszę o pomoc w tych zadaniach:


Strukturę bezrobocia przedstawia tabela
Liczba
Miesiące bez pracy | mężczyzn | kobiet
0 – 3 | 210 | 150
3 – 6 | 160 | 140
6 – 9 | 120 | 110
9 – 12 | 100 | 100
12 – 15 | 400 | 500
1. Czy najdłuższy czas bez pracy wśród 25% osób pozostających najkrócej
bez pracy jest dłuższy u kobiet niż u mężczyzn? Wyznaczyć odpowiednie mierniki, zinterpretować je i uzasadnić odpowiedź na postawione
pytanie.
2. Czy rozkład czasu bez pracy jest bardziej równomierny u kobiet niż u
mężczyzn? Do porównania wybrać odpowiedni miernik oraz uzasadnić
swój wybór. Następnie przeprowadzić obliczenia i odpowiedzieć na postawione pyttanieBadano wielkość spożycia herbaty w Polsce:
Rok 1978 |1979 |1980 |1981 | 1982 | 1983 |1984 |1985 | 1986
Spożycie 175 | 190 |185| 195 | 180 | 200 | 185 | 190 | 205

(Wielkość spożycia herbaty w latach 1978 – 1986)


Wyznaczyć średnie tempo zmian spożycia herbaty w latach 1978–1982 i zinterpretować. Czy średnie tempo zmian spożycia herbaty w latach 1978–1982
było mniejsze niż w latach 1982–1986? Odpowiedź uzasadnić.


Dziekan Wydziału Zarządzania poprosił o ustalenie, czy istnieje związek między maturalnymi wynikami z matematyki, a średnią ocen w momencie ukończenia studiów. Administrator zgromadził losową próbkę danych z rejestrów
uniwersytetu i zestawił w poniższej w tabeli:
Student A B C D E F G H
Wynik maturalny [%] 74 69 85 63 82 60 79 91
Średnia ze studiów 3.6 3.2 4.4 3.3 4.1 3.1 4.2 4.8
Następnie administrator ustalił, że związek jest liniowy. Dziekan popatrzył
na dane i zadał pytanie: Jakiej należy oczekiwać średniej ze studiów u studenta, który na maturze otrzymał 75% z matematyki? Jaką odpowiedź powinien otrzymać dziekan?
Uwaga: Przy oznaczeniach, Sśrednia ze studiów oraz Wwynik maturalny,
mamy W¯ 75.375, varW 825.875, S¯ 3.8375, varS 2.73875, covˆW, S
45.