Metoda QR przybliżonego obliczania wartości własnych macierzy

Otrzymałeś(aś) rozwiązanie do zamieszczonego zadania? - podziękuj autorowi rozwiązania! Kliknij
Robakks
Czasem tu bywam
Czasem tu bywam
Posty: 138
Rejestracja: 30 wrz 2012, 20:36
Podziękowania: 2 razy
Otrzymane podziękowania: 10 razy
Płeć:

Metoda QR przybliżonego obliczania wartości własnych macierzy

Post autor: Robakks » 07 maja 2022, 18:30

Kod: Zaznacz cały

 // Example program
#include <iostream>
#include <iomanip>
#include <cmath>
#include <ctime>

const int maxiter = 1000;
const double eps = 1e-12;

double abs(double x)
{
  return (x < 0? -x:x);
}

void elimHess(int n,double **A)
{
  int i,j,l,k;
  double m,maxA,temp;
  for(i = 0;i < n - 2;i++)
  {
    k = i + 1;
    maxA = abs(A[k][i]);
    for(j = i + 1;j < n;j++)
      if(abs(A[j][i]) > maxA)
      {
        k = j;
        maxA = abs(A[k][i]);
      }
      if(maxA > 0)
      {
        for(j = 0;j < n;j++)
        {
          temp = A[k][j];
          A[k][j] = A[i + 1][j];
          A[i + 1][j] = temp;
        }
        for(j = 0;j < n;j++)
        {
          temp = A[j][k];
          A[j][k] = A[j][i + 1];
          A[j][i + 1] = temp;
        }
        for(j = i + 2;j < n;j++)
        {
          m = (double)A[j][i]/A[i + 1][i];
          for(l = 0; l < n;l++)
            A[j][l] -= m * A[i + 1][l];
          for(l = 0;l < n;l++)
            A[l][i+1] += m * A[l][j];  
        }
      }
  }
}

void QRdecomp(int n,int m,double **A,double **Q)
{
  double r,c,s,temp;
  int i,j,k,min;
  for(i = 0;i < m;i++)
    for(j = 0;j < m;j++)
     Q[i][j] = (i == j ? 1 : 0);
  min = (m < n ? m : n);
  for(i = 0;i < min;i++)
    for(j = i + 1;j < m; j++)
      if(A[j][i] != 0)
      {
        r = hypot(A[i][i],A[j][i]);
        c = (double)A[i][i]/r;
        s = (double)A[j][i]/r;
        for(k = 0;k < n; k++)
        {
          temp = A[i][k];
          A[i][k] = c * A[i][k] + s * A[j][k];
          A[j][k] = -s * temp + c * A[j][k];
        }
        for(k = 0 ;k < m;k++)
        {
          temp = Q[k][i];
          Q[k][i] = c * Q[k][i] + s * Q[k][j];
          Q[k][j] = -s * temp + c * Q[k][j];
        }
      }
}

void multiplyMatrix(int n,int m ,int p,double **A,double **B,double **C)
{
  int i,j,k;
  for(i=0;i<n;i++)
    for(k = 0;k < p;k++)
    {
      C[i][k] = 0;
      for(j = 0;j < n;j++)
        C[i][k] += A[i][j] * B[j][k];
    }
}

void copyMatrix(int m,int n, double **A,double **B)
{
  for(int i=0; i< m;i++)
    for(int j=0;j < n;j++)
      B[i][j] = A[i][j];
}

void printMatrix(int m,int n,double**A)
{
  for(int i=0;i<n;i++)
  {
    for(int j=0;j<n;j++)
      if(abs(A[i][j]) > eps)
        std::cout<<std::setprecision(12)<<A[i][j]<<" ";
      else
        std::cout<<"0 ";
    std::cout<<"\n";
  }
  std::cout<<"\n";
}

int main()
{
  int m,n,k;
  double **A;
  double **Q;
  double **R;
  double p,q,d;
  std::cout<<"Podaj stopien macierzy \n";
  std::cin>>n;
  std::cout<<"Podaj gorny zakres przedzialu dla elementow macierzy \n";
  std::cin>>m;
  A = new double*[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
    A[i] = new double[n];
  Q = new double*[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
    Q[i] = new double[n];
  R = new double*[n];
  for(int i=0;i<n;i++)
    R[i] = new double[n];
  srand(time(NULL));
  for(int i=0;i<n;i++)
   for(int j=0;j<n;j++)
    A[i][j] = rand()%m;
  std::cout<<"Wylosowana macierz \n";
  printMatrix(n,n,A);
  elimHess(n,A);
  std::cout<<"Macierz po sprowadzeniu do postaci Hessenberga \n";
  printMatrix(n,n,A);
  for(int i=0;i<maxiter;i++)
  {
    QRdecomp(n,n,A,Q);
    copyMatrix(n,n,A,R);
    multiplyMatrix(n,n,n,R,Q,A);
  }
  std::cout<<"Macierz po iteracyjnym sprowadzeniu do postaci Schura \n";
  printMatrix(n,n,A);
  std::cout<<"Przyblizone wartosci wlasne macierzy \n";
  k = 0;
  while(k < n)
  {
    if(k + 1 < n && abs(A[k+1][k]) > eps)
    {
      p = 0.5 * (A[k][k] + A[k + 1][k + 1]);
      q = A[k][k] * A[k + 1][k + 1] - A[k][k + 1] * A[k+1][k];
      d = sqrt(abs(q - p * p));
      std::cout<<"x["<<k<<"]="<<std::setprecision(12)<<p<<"-"<<std::setprecision(12)<<d<<"*i \n";
      std::cout<<"x["<<k+1<<"]="<<std::setprecision(12)<<p<<"+"<<std::setprecision(12)<<d<<"*i \n";
      k += 2;
    }
    else
    {
      std::cout<<"x["<<k<<"]="<<std::setprecision(12)<<A[k][k]<<"\n";
      k++;
    }
  }
  for(int i=0;i<n;i++)
   delete[] A[i];
  delete[] A;
  for(int i=0;i<n;i++)
   delete[] Q[i];
  delete[] Q;
  for(int i=0;i<n;i++)
   delete[] R[i];
  delete[] R;
  return 0;
}

Redukcję do postaci Hessenberga zrealizowałem za pomocą eliminacji Gaussa bo była ona dość dobrze
opisana w książce Fortuna, Macukow, Wąsowski Metody numeryczne
ale eliminacja Gaussa może być niestabilna numerycznie więc lepiej by było zastosować odbicia Householdera

Jak mógłby wyglądać pseudokod redukcji do postaci Hessenberga z wykorzystaniem odbić Householdera ?

Pozostałe pytania to

Jakie wybrać przesunięcie
(Macierz ma elementy rzeczywiste ale wartości własne mogą być zespolone
obliczane z bloków czy jak kto woli klatek 2x2 występujących na przekątnej)

Jak zrealizować deflację i czy można by ją zrealizować w miejscu (bez allokacji dodatkowej pamięci)

Zbieżność dla wielokrotnych wartości własnych jest bardzo wolna
Jakieś pomysły na przyśpieszenie zbieżności ?

Jaki dać warunek stopu , inny niż maksymalna liczba iteracji